Waar zal Henk nooit een auto parkeren? Een studie naar de ruimtelijke spreiding van auto-inbraken

Publication
In: Stijn Ruiter, Wim Bernasco, Wim Huisman & Gerben Bruinsma (Eds.). Eenvoud & verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers. Amsterdam: NSCR & Afdeling Criminologie Vrije Universiteit Amsterdam