Vrijwillige participatie gedurende de levensloop

Abstract

In deze bijdrage onderzoeken we verschuivingen in het aanbod aan leden en vrijwilligers in maatschappelijke organisaties die de afgelopen decennia plaatsvonden en geven we een schatting voor de komende jaren, tot en met 2015.

Publication
In: Paul Dekker & Joep de Hart (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP