Generatieverschillen in maatschappelijke waarden en vrijwillige inzet

Abstract

In dit hoofdstuk onderzoeken we verschillen die zich in de afgelopen decennia tussen generaties voordeden in het aanbod aan vrijwillige inzet in de vorm van lidmaatschap van maatschappelijke organisaties, vrijwilligerswerk en giften, en geven we een schatting tot 2015. We gaan met name in op giften aan maatschappelijke organisaties. Deze vorm van vrijwillige inzet neemt toe in omvang en belang, maar er is nog weinig over bekend. Hoe groot zijn de generatieverschillen? In hoeverre zijn ze toe te schrijven aan verschillen in levensfase en maatschappelijke waarden? Wat zijn de consequenties van generatievervanging voor de toekomst van de vrijwillige inzet in Nederland? Leidt generatievervanging de komende tien jaar tot een afname van vrijwillige inzet?

Publication
In: Paul Dekker & Joep de Hart (Eds.). Vrijwilligerswerk in meervoud. Civil society en vrijwilligerswerk 5. Den Haag: SCP